รวมหัวข้อ

ฟังค์ชั่นนี้จะรวมข้อความสองข้อความจากสองหัวข้อเข้าด้วยกัน ข้อความจะถูกจัดเรียงตามวันเวลาที่กระทู้โดยข้อความที่กระทู้ก่อนจะอยู่บนสุด
หัวข้อที่จะถูกรวม:
Зарплата Пожежника 2024
บอร์ดเป้าหมาย:

ID of target topic:

หัวข้อเป้าหมาย

หน้า: [1]
หน้า: [1]