ส่งหัวข้อ "1 สิงหาคม Nissan ALMERA 2022 เตรียมปรับราคาขึ้นรุ่นละ 6,000 บาท" ถึงเพื่อน